Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| [[Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ|1]]
| Bảo vệ quyền Tự do [[tự do tín ngưỡng|tôn giáo]], [[tự do ngôn luận|ngôn luận]], [[tự do báo chí|báo chí]], [[tự do lập hội|họp hội]], và kiến nghị
| style="font-size:95%"| 25 tháng 9, 1789
| style="font-size:95%"| 15 tháng 12, 1791
|-
| [[Tu chính án II Hiến pháp Hoa Kỳ|2]]
| Bảo vệ [[Quyền cất giữ và mang vũ khí|Quyền mang vũ khí]]
| style="font-size:95%"| 25 tháng 9, 1789
| style="font-size:95%"| 15 tháng 12, 1791
64

lần sửa đổi