Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| [[Tu chính án IV Hiến pháp Hoa Kỳ|4]]
| Cấm khám xét và tịch thu không lý do; đưa ra các yêu cầu về lệnh khám xét căn cứ vào lý do chính đáng
| style="font-size:95%"| 25 tháng 9, 1789
| style="font-size:95%"| 15 tháng 12, 1791
64

lần sửa đổi