Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| [[Tu chính án I Hiến pháp Hoa Kỳ|1]]
| Bảo vệ quyền Tự do [[tự do tín ngưỡng|tôn giáo]], [[tự do ngôn luận|tự do ngôn luận]], [[tự do báo chí|tự do báo chí]], [[tự do lập hội|tự do họp hội]], và kiến nghị
| style="font-size:95%"| 25 tháng 9, 1789
| style="font-size:95%"| 15 tháng 12, 1791
64

lần sửa đổi