Khác biệt giữa các bản “Loãng xương”

Trang mới: “{{pp-protected|expiry=2013-07-23T00:47:48Z|small=yes}}{{Infobox disease | Name = Loãng xương | Image = L1 2 vertebral fracture.jpg | Caption = Hìn…”
(Trang mới: “{{pp-protected|expiry=2013-07-23T00:47:48Z|small=yes}}{{Infobox disease | Name = Loãng xương | Image = L1 2 vertebral fracture.jpg | Caption = Hìn…”)
(Không có sự khác biệt)