Khác biệt giữa các bản “Đại số sơ cấp”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
0x + 0y &= 2 \end{align} \end{cases}\,</math>
 
Phương trình thứ hai trong hệ phương trình không có đáp số. Vì thế, hệ phương trình này không giải được. Tuy nhiên, không phải hệ phương trình không đáp số nàynào cũng dễ nhận ra. Ví dụ như hệ phương trình dưới đây
 
: <math>\begin{cases}\begin{align}4x + 2y &= 12 \\
7.079

lần sửa đổi