Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Thêm thể loại [VIP] using AWB
 
</noinclude>
[[Thể loại:Sơ khai Indonesia]]