Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Quân sự Cách mạng Petrograd”