Khác biệt giữa các bản “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”

không có tóm lược sửa đổi
::: Nói với Chúa và nói về Chúa
==Tầm hoạt động==
--[[Đặc biệt:Đóng góp/115.78.93.129|115.78.93.129]] ([[Thảo luận Thành viên:115.78.93.129|thảo luận]]) 09:22, ngày 24 tháng 5 năm 2013 (UTC)==Tầm hoạt động==
Hiện nay (2013) dòng có mặt trên 62 [[quốc gia]] trên [[thế giới]], gồm 5.955 [[linh mục]] và [[tu sĩ]], 2.773 nữ [[đan sĩ]], 32.500 nữ tu, 150.000 [[giáo dân]] ( thuộc Huynh đoàn giáo dân Đaminh).
===Dòng Anh Em Thuyết Giáo tại [[Việt Nam]]===
Năm [[1550]], vì những đòi hỏi rất cấp bách tại [[Việt Nam]]: số tín hữu tân tòng tiếp tục gia tăng, [[giám mục]] Phanxicô Pallu đã gửi lời mời đến Linh mục Giám Tỉnh Dòng Anh Em Thuyết Giáo Felipe Pardo, O.P. Nên từ [[Manila]]. Tỉnh Dòng Rất Thánh Mân Côi, thuộc dòng Đa Minh, đã phái hai Linh Mục Juan de Santa Cruz và Juan Arjona đến hoạt động chung với [[Hội Thừa sai Paris|Hội Thừa Sai Paris]] <ref name="Vietnamese Missionaries in Taiwan"/>.