Khác biệt giữa các bản “Nam Hán Cao Tổ”

n
Nguyên tên của ông là '''Lưu Nham''' (''劉巖''), sinh năm [[889]], là người Thượng Sái (nay thuộc huyện Thượng Sái, tỉnh Hà Nam) hoặc Bành Thành (nay thuộc thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô).
 
Cha ông, Lưu Khiêm, từng tham gia trấn áp [[Khởi nghĩa Hoàng Sào]] nên được nhà Đường phong thưởng làm Thứ sử Phong Châu, trở thành lãnh chúa quân phiệt có thế lực. Chánh thất của Lưu Khiêm là Vi thị, cháu gái của Nam Hải quân Tiết độ sứ Vi Trụ, sinh được [[Nam Hán Tương đế|Lưu Ẩn]] và Lưu Thai. Còn ông là con của người tiểu thiếp là Đoàn thị. Trong một cơn giận dữ, Vi thị đã giết chết Đoàn thị, nên từ nhỏ ông đã mồ côi mẹ.
 
Do hoàn cảnh như thế, Lưu Nham lúc trưởng thành tinh thông võ nghệ, giỏi việc cầm quân, nhưng tính khí ông khắc nghiệt, về sau càng trở nên tàn khốc, hay giết người làm vui.