Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Thủ đô Việt Nam”

n (Fix URL prefix)
Năm 1802, Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu Gia Long, tiếp tục đóng đô ở Phú Xuân. Nhà Nguyễn cáo chung tháng 8/1945.
 
13. Từ CMT8 (1945) đến nay - Thủ đô là Hà Nội. Sau khi CMT8 thành công, Quốc hội khóa I (6/1/1946) đã chọn Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khỏang thời gian 1954 - 1975, đất nước Việt Nam chia làm hai miền, Sài Gòn là thủ phủđô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước Việt Nam hòan tòan thống nhất. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 (25/04/1976) đã đổi tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn còn được đổi tên là Thành Phố Hồ Chí Minh.
[[Thành viên:Kien1980v|nguoicodo]] ([[Thảo luận Thành viên:Kien1980v|thảo luận]]) 12:46, ngày 14 tháng 4 năm 2010 (UTC)
 
Người dùng vô danh