Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

Không có tóm lược sửa đổi
# [[Vương Chí Sình]], nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I; còn được gọi là "Vua Mèo", anh em kết nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
# [[Nông Quốc Chấn]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IV, V; Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
# [[Đầu Sư Thượng Tám Thanh]], Chưởng quản [[Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]
# [[Cải Trạng Lê Minh Khuyên]], Phó Chưởng quản [[Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh