Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
 
==Danh sách các vị quân chủ==
{{xem thêm|Thế phả quân chủ nước Yên}}
Danh mục các vị quân chủ nước Yên chủ yếu dựa theo Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Yên thế gia, có bổ sung và đối chiếu theo Chiến Quốc sử của Dương Khoan, Yên quốc sử cảo của Bành Hoa và [[Trúc thư kỉ niên]].
{| class="wikitable"