Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# [[Vương Chí Sình]], nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I; còn được gọi là "Vua Mèo", anh em kết nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
# [[Nông Quốc Chấn]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IV, V; Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
# [[Đầu Sư Thượng Tám Thanh]], Chưởng quản [[Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref>http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3355/Dai_hoi_Hoi_thanh_Cao_dai_Tay_Ninh_nhiem_ky_2012_2017</ref>
# [[Cải Trạng Lê Minh Khuyên]], Phó Chưởng quản [[Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref>http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3355/Dai_hoi_Hoi_thanh_Cao_dai_Tay_Ninh_nhiem_ky_2012_2017</ref>
# [[Giáo Sư Thượng Minh Thanh]], Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TP.HCM.
 
Người dùng vô danh