Khác biệt giữa các bản “Thân Bất Hại”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Infobox person
|tên = Thân Bất Hại
|sinh = 420 TCN
|mất = 337 TCN
|công việc = Pháp gia, tướng quốc nước Hàn
}}
{{chú thích trong bài}}
'''Thân Bất Hại''' ({{zh|c=申不害|p=Shēn Bùhài|w='''Shen Puhai'''}}, khoảng 401 TCN-337 TCN) là nhà tư tưởng [[Pháp gia]] thời cổ đại trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ông được biết như là triết gia chủ xướng về [[Thuật]] trong phép trị nước. Tác phẩm [[Thân tử]] gồm 2 thiên do ông viết (nay đã thất lạc) bàn về việc sử dụng "'''Thuật'''" trị nước.
Người dùng vô danh