Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Robot: Sửa đổi hướng
|country = {{GER}}
|datebirth = {{birth date|1818|7|6}}
|placebirth = [[Wrocław|Breslau]], nay là Wrocław [[Ba Lan]]
|datedeath = {{death date and age|1879|3|13|1818|7|6}}
|placedeath =
986.568

lần sửa đổi