Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

không có tóm lược sửa đổi
Theo Quyết định số 62-CP của Hội đồng Chính phủ [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] ngày 11-3-1977, các huyện được hợp nhất và các thay đổi như sau:
* 2 huyện [[Phú Lộc]], [[Nam Đông]] và 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện [[Phú Vang]] thành huyện Phú Lộc mới
* 2 huyện Phú Vang (trừ 2 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh) và [[Hương Thủy]] thành huyện [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]].
* 3 huyện [[Phong Điền, Thừa Thiên - Huế|Phong Điền]], [[Quảng Điền (huyện)|Quảng Điền]], [[Hương Trà]] thành huyện [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]]
* 2 huyện [[Triệu Phong]], [[Hải Lăng]] thành huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]].
* 2 huyện [[Lệ Thủy]], [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] thành huyện [[Lệ Ninh]]
* 3 huyện [[Vĩnh Linh]], [[Gio Linh]], [[Cam Lộ (huyện)|Cam Lộ]] thành huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]]
* 9 xã: Văn Hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa sáp nhập vào huyện [[Quảng Trạch]].
* Xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]].
* Sáp nhập 3 xã: Hương Phong, Hương Lâm, Hương Nguyên thuộc huyện [[Hương Trà]] vào huyện [[A Lưới]].
Trước khi chia tách, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố [[Huế]]; 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 11 huyện [[Quảng Trạch]], [[Bố Trạch]], [[Tuyên Hóa]], [[Lệ Ninh]], [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Phú Lộc]], [[ A Lưới]].
 
==Bài hát về Bình Trị Thiên==
Người dùng vô danh