Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưới (toán học)”

chỉ có định nghĩa nên không tháo biển
Không có tóm lược sửa đổi
(chỉ có định nghĩa nên không tháo biển)
{{chất lượng kém|ngày=28|tháng=05|năm=2013|lý do= chỉ là định nghĩa}}
==Lưới(trong không gian Tôpô)==
'''Lưới''' (còn được gọi là dãy tổng quát) là một ánh xạ đi từ một [[tập được định hướng]] vào trong một không gian. Nói cách khác, một lưới trên không gian <math>X</math> (với tập chỉ số là tập được định hướng <math>I</math>) là một ánh xạ <math>x: I \longrightarrow X</math>. Ta viết <math>x_i=x(i)</math> và ký hiệu lưới <math>(x_i)_{i\in I} </math>. Ký hiệu <math>\{ x_i \}_i \in I </math> cũng thường được sử dụng.
52.151

lần sửa đổi