Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưới (toán học)”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Trong [[toán học]], cụ thể là trong [[tô pô đại cương]] và các ngành liên quan, '''lưới''' hay còn gọi là '''dãy Moore-Smith''' là một khái niệm mở rộng của [[dãy (toán học)|dãy]]. Về bản chất, một dãy là một [[hàm số]] với [[tập xác định]] [[số tự nhiên]], và trong [[tô pô]] thì tập đích của hàm này thường là nằm trong không gian tô pô bất kỳ. Tuy nhiên, trong tô pô học, các dãy không hoàn toàn mã hóa tất cả các thông tin về hàm giữa các không gian tôpô. Đặc biệt, hai điều kiện sau đây là không hoàn toàn tương đương cho một [[ánh xạ]] ''f'' giữa 2 không gian tô pô ''X'' và ''Y'':
:#Ánh xạ ''f'' [[hàm liên tục|liên tục]].
:#Lấy bất kỳ điểm ''x'' trong ''X'', và bất kỳ dãy nào trong ''X'' để hội tụ thành ''x'', thì ảnh của ''f'' vớicủa chuỗidãy này hội tụ tại ''f(x)''.
Điều kiện 1 chứa cả điều kiện 2.