Khác biệt giữa các bản “Nhà lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
#Lãnh đạo dựa trên cơ sở khai thác yếu tố tâm lý (Behavior-base leadership theory): xuất hiện từ 1952
 
==Chú thích==
chúc vụ người lanh đạo la suy nghĩa lời kinh thánh nói gì cho mình mình noi lại cho cho những người tin Chúa
{{Tham khảo}}
 
[[Thể loại:Lãnh đạo]]
[[Thể loại:Quản trị nhân sự]]
[[Thể loại:Hành vi của tổ chức]]