Khác biệt giữa các bản “Khu kinh tế Phú Quốc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Phó Nháy đã đổi Khu kinh tế Phú Quốc - Nam An Thới thành Khu kinh tế Phú Quốc qua đổi hướng: tên theo quyết định mới)
n
'''Khu kinh tế Phú Quốc''' là một khu kinh tế của Việt Nam. Đây là một trong 6 khu kinh tế được chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020.
'''Khu kinh tế Phú Quốc - Nam An Thới''' được thành lập theo quyết định số 38/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bao trùm đảo [[Phú Quốc]] và [[an Thới (quần đảo)|cụm đảo Nam An Thới]] thuộc huyện [[Phú Quốc]] tỉnh [[Kiên Giang]]. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt, Khu kinh tế này được quy hoạch làm một trung tâm kinh tế biển tổng hợp mạnh của cả nước và sẽ là một đơn vị hành chính trực thuộc trung ương.
 
== Lịch sử ==
 
Ngày 05 tháng 10 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, theo đó Phú Quốc sẽ được xây dựng để trở thành một trung tâm du lịch và giao thương lớn của cả nước, khu vực và thế giới.<ref>[http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=19155 Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg]</ref>
 
Ngày 14 tháng 02 năm 2006, Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.<ref>[http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=16733 Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg]</ref> Theo quy chế, đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù. Ngày 03 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 20/2010/QĐ-TTg để trao cho Phú Quốc thêm nhiều ưu đãi.<ref>[http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=25303 Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg]</ref>
 
'''KhuNgày kinh03 tếtháng Phú02 Quốcnăm - Nam An Thới''' được thành lập theo2009, quyếtQuyết định số 3818/20062009/QĐ-TTg củaPhê Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bao trùm đảo [[Phú Quốc]] và [[an Thới (quần đảo)|cụm đảo Nam An Thới]] thuộc huyện [[Phú Quốc]] tỉnh [[Kiên Giang]]. Theoduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnhvịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020<ref>[http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=12554 đãQuyết đượcđịnh Thủ tướng Việt Nam phê duyệt18/2009/QĐ-TTg]</ref>, KhuPhú kinh tế nàyQuốc được quy hoạch làm một trung tâm kinh tế biển tổng hợp mạnh của cả nước và sẽ là một đơn vị hành chính trực thuộc trung ương.
 
Tháng 12/2012, Thủ tướng quyết định sẽ chỉ ưu tiên đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách nhà nước đối với 6 khu kinh tế từ nay đến năm 2020. Phú Quốc là một trong 6 khu đó.
 
Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 31/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khu kinh tế Phú Quốc chính thức được thành lập khi quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2013.
 
== Hoạt động ==
 
Trong khu kinh tế này có khu phi [[thuế quan]] và các khu chức năng khác thuộc phần còn lại như khu [[du lịch]], [[dịch vụ]], khu [[cảng]] và dịch vụ [[hậu cần]] cảng, [[khu công nghiệp]], [[vùng đô thị|khu đô thị]], khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác. Khu phi thuế quan được xác định trong quy hoạch chi tiết gắn với [[cảng An Thới]] và [[sân bay Phú Quốc]]. Hoạt động của khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất, kinh doanh chủ yếu như: