Khác biệt giữa các bản “Khu kinh tế Phú Quốc”

n
n
 
==Tham khảo==
{{reflist}}
*[http://www.vinanet.com.vn/getBinary.aspx?id=18140 Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam]
*[http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=83291 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020.]
 
==Liên kết ngoài==