Khác biệt giữa các bản “Hàng dân dụng”

không có tóm lược sửa đổi
Trong [[kinh tế]], '''hàng dân dụng''' hay '''hàng tiêu dùng''' cuối cùng là hàng hóa tiêu thụ cuối cùng, được dùng cho cá nhân sử dụng hay giao dịch, chứ không phải được dùng trong việc sản xuất hàng hóa khác. Ví dụ, một chiếc [[xe]] bán cho [[người tiêu dùng]] là háng dân dụng, còn các thành phần như lốp xe, sườn xe bán cho các nhà sản xuất xe hơi để ráp thành [[ô tô|xe hơi]] khác, là những [[hàng hóa trung gian]] được sử dụng để tiếp tục sản xuất hàng tiêu dùng.
 
Hàng tiêu dùng hay hàng dân dụng đặc biệt dành cho thị trường đại chúng. Ví dụ, hàng tiêu dùng không bao gồm các tài sản đầu tư, như là đồ cổ quý giá, mặc dù những đồ cổ này không dùng cho sản xuất. Còn [[Hàng hóa sản xuất]] là hàng hóa đã được xử lý bằng các máy móc; như vậy trái ngược với [[nguyên vật liệu]], nhưng bao gồm hàng hóa trung gian cũng như hàng hóa tiêu dùng cuối cùng.
 
[[Hàng hóa sản xuất]] là hàng hóa đã được xử lý bằng các máy móc. Như vậy, trái ngược với nguyên liệu, nhưng bao gồm hàng hóa trung gian cũng như hàng hóa cuối cùng.
 
== Phân loại ==
Người dùng vô danh