Khác biệt giữa các bản “Science”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
| cover = [[File:Science cover.gif]]
| editor = [[Bruce Alberts]]
| discipline = [[Multidisciplinarity|Multidisciplinary]]Tạp chí đa ngành
| abbreviation = Science
| publisher = [[AmericanHiệp Associationhội forMỹ the Advancementsự ofPhát Sciencetriển Khoa học]]
| country = UnitedHoa StatesKỳ
| frequency = WeeklyHàng tuần
| history = 1880–present1880–nay (3 series of volumes)
| openaccess =
| license =
| impact = 31.,201
| impact-year = 2011
| website = http://www.sciencemag.org/
| link1 = http://www.sciencemag.org/content/current
| link1-name = OnlineTruy accesscập trực tuyến
| link2 = http://www.sciencemag.org/content/by/year
| link2-name = OnlineDữ archivesliệu trực tuyến
| JSTOR = 00368075
| OCLC = 1644869