Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Trình Giảo Kim là bạn thân của [[Tần Thúc Bảo]] từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí rìu được tiên ông dạy . Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa. Ông tham gia khởi nghĩa ở Hỏa Cương và làm vua ở đó 3 năm. lấu niên hiệu là hỗn thế ma vươn và nhườn ngôiKhi [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với [[Tần Thúc Bảo]], sang Lạc Dương cùng [[Vương Thế Sung]] và [[Đan Hùng Tín]] (vốn là tướng cũ của [[Ngõa Cương quân]] đã bỏ đi trước đó). [[Từ Mậu Công]] sau khi hàng [[Đường]] đã giã dạng sang [[Lạc Dương]] chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] theo về. Ông theo [[Đường Thái Tông|Lý Thế Dân]] đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm chức Tổng binh.
 
== Bị cách chức và đuổi về quê ==
 
== Trở lại triều đình ==
Hậu Hán Vương [[Lưu Hắc Thát]] tấn công ải [[Tử Kim]].[[Đường Cao Tổ|Cao Tổ]] cho đi mời các tướng cũ về và thả [[Đường Thái Tông|Thế Dân]] ra.[[Đường Thái Tông|Dân]] chỉ huy Giảo Kim cùng [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] và [[Uất Trì Cung]] dẹp được giặc. Về triều, Kim được phong là '''Lỗ Quốc Công'''sống hơm 300 tuổi. Hình ảnh của ông được đặt trong [[Lăng Yên các]].
 
{{Lăng Yên các}}
 
[[Thể loại:Sinh 589]]
[[Thể loại:Mất 665]]
[[Thể loại:Tướng nhà Đường]]