Khác biệt giữa các bản “Định lý Heine-Borel”

:<math>d(x,0)\leq d(x,x_0)+d(x_0,0)\leq N+b</math>.
Đặt <math>P=N+b</math>, thì <math>A</math> là tập con của <math>[-P,P]^n</math>, là tập compact. Vì <math>A</math> đóng nên <math>A</math> cũng compact.
 
[[en:Heine–Borel theorem]]
7.079

lần sửa đổi