Khác biệt giữa các bản “Ngô Miễn Thiệu”

không có tóm lược sửa đổi
(Reverted 3 edits by 1.55.218.130 (talk): Chép toàn bộ từ http://traonha.wordpress.com/2011/09/27/ngo-mi%E1%BB%85n-thi%E1%BB%87u-1499/. (TW))
{{Tham khảo}}
{{Trạng nguyên Việt Nam}}
 
{{Thời gian sống|sinh=1498}}
{{Sơ khai tiểu sử}}
 
[[Thể loại:Trạng nguyên Việt Nam]]
[[Thể loại:Sinh 1498]]
[[Thể loại:Quan nhà Lê sơ]]
[[Thể loại:Quan nhà Mạc]]
Người dùng vô danh