Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

==Liên kết ngoài==
*[[m:Incivility|Bài đầu tiên của Florence Nibart-Devouard về vấn đề này tại Meta]] (mới đầu dưới tên "uncivility")
{{Wikipedia policies and guidelines}}
 
[[en:Wikipedia:Civility]]
[[pt:Wikipedia:Civilidade]]
67

lần sửa đổi