Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Guillaume de Machaut”

Trang mới: “thumb|right|300px| Guillaume de Machaut (1300-1377) là một nhà thơ Pháp thời Trung cổ và nhà soạn nhạc. Ông đã viết h…”
(Trang mới: “thumb|right|300px| Guillaume de Machaut (1300-1377) là một nhà thơ Pháp thời Trung cổ và nhà soạn nhạc. Ông đã viết h…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh