Khác biệt giữa các bản “Phạm Công Thiện”

*Hố thẳm của tư tưởng (1967)
*Mặt Trời không bao giờ có thực (1967)
*Henry Miller (1969)
*Bay đi những cơn Mưa Phùn (1970)
*Ý thức bùng vỡ (1970)
*Làm thế nào để trở thành một bậc Bồ Tát sáng rực khắp bốn phương Trời (1998)
*Tinh tuý trong sáng của đạo lý Phật Giáo (1998)
*Trên tất cả đỉnh cao là Imlặng Lặngim
*Một đêm siêu hình với Hàn Mặc Tử
*Khai ngôn cho một câu hỏi dễ hiểu: Triết học là gì?
41

lần sửa đổi