Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Trungda”

== Hiểu ==
Tôi đã đọc tin nhắn của Trungda và đã hiểu được lòng trân trọng của bạn đối với các đóng góp của tôi, cũng như quan điểm đối xử công bằng của bạn. Tôi không phật lòng vì các thảo luận của bạn tại bài Nguyễn Huệ. Nhưng vẫn có điều cần góp ý về cách viết bài Nguyễn Huệ với bạn.
# Thừa hưởng là "nhận của" mà người khác để lại. Thừa hưởng thành quả là nhận được các kết quả tốt đep, có ích của người khác <u>để lại</u> cho mình. <u>Theo đạo lý phải nhớ ơn người để lại thành quả cho mình thừa hưởng.</u>
# Truy nguyên thành quả của một chế độ được thừa hưởng. Tuỳ cách nhìn nhận. Có thể tự chế độ đó nhận định và tuy nguyên tới gốc và chỉ là tới gốc mà thôi. Ví dụ "''Các vua Hùng đã có cộng dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước''", tán rộng: đừng lầm lẫn rằng các triều đại giữ nước tiếp theo không có công, như Đinh, Lê, Lý Trần ... (và cả Nguyễn?!). Nhà Nguyễn có công giữ nước hay không và có được ghi công hay không là điều tế nhị vì lý do nó là phong kiến cần đánh đổ và nó đã để mất nước vào tay Pháp. Nhưng câu này hoàn toàn không có gì sai.
# Việc có ai đó truy nguyên giùm: Nhà Tây sơn có công để lại "của" cho Nhà Nguyễn hưởng cũng không có gì sai. Việc kể lể công lao mà đáng ra Nhà Nguyễn phải nhớ ơn <u>là đúng.</u> Nhà Nguyễn không chút nhớ ơn mà chỉ là oán là vì sao? Song ơn này là gián ... gián tiếp, bắn tên lửa cũng chưa tới chứ đừng nói bắn đại bác. Kể ơn vua Hùng, vua Đinh còn dễ nghe với Nhà Nguyễn. Các vua Nhà Nguyễn đã cho tu sửa lăng mộ vua Đinh, vua Lê Đại hành và gọi đó là "tiên vương", còn Nguyễn Huệ thì gọi là "giặc nguỵ", đốt phá tanh banh tất cả những gì do Nhà Tây Sơn xây dựng. Mà cũng vì sự phá phách này mà có người phải kể công ơn của Nhà Tây Sơn, thành quả của Nhà Tây Sơn để lại cho Nhà Nguyễn như ta đã biết.
# Cái sai của sự truy nguyên giùm này là viết vô bài Nguyễn Huệ. Đó có phải là nơi bàn Nhà Nguyễn cần nhớ tới công ơn, thành quả dù là gián tiếp, dù là không cố ý của "tiền nhân". KhôngCũng không phải là nơi phân bì giùm cho nhà Tây Sơn theo kiểu: "Vì sao tu sửa lăng mộ vua Đinh (xem bài [[Hoa Lư]]) mà không tu sửa mộ vua Tây Sơn. Vì sao gọi vua Đinh là tiên vương mà gọi Tây Sơn là giặc nguỵ ..."
# Ngoài ra, đó là câu tranh cãi: " Nhà Nguyễn hưởng thành quả nào là quan trọng: của Chúa Nguyễn hay của Tây Sơn hay của Nguyễn Ánh. <u>Thành quả nào là trực tiếp, thành quả nào là truy nguyên gián tiếp.</u> Thành quả đó có được chế độ đương thời công nhận và ghi ơn hay không. Tại sao không truy nguyên xa hơn tới tận Vua Hùng mà lưng chừng ngay tại nhà Tây Sơn. Nhà Tây Sơn có dụng ý để lại "của" cho Nhà Nguyễn hưởng hay không? Nhà Tây Sơn có tìm mọi cách ngăn chận Nhà Nguyễn thành hình hay không? Dù gì viết vào phần mở đầu bài Nguyễn Huệ về của cải để lại cho Nhà Nguyễn cũng là một sự kể lể khiên cưỡng.
Tôi thấy sự kể lể đó có phần lôi thôi, không làm vinh danh Nguyễn Huệ, nên tôi muốn bỏ. Bạn xem lại. [[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 02:20, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)
172

lần sửa đổi