Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

 
Thảo luận trên chứng tỏ Yamaham chưa hiểu quy định Wikipedia. Tôi nhắc lại: '''Xin đọc [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được]], [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố#Nguồn uy tín]]'''. Tôi xếp loại các nguồn dẫn chứng <u>uy tín hay không uy tín</u> theo các tiêu chí ghi trong các quy định đó. Nếu Yamaham không đồng ý với nội dung các quy định, xin đi thảo luận ở đúng chỗ (meta, wikipedia tiếng Anh...). Tôi sẽ không tiếp tục tham gia cuộc tranh luận này. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] ([[Thảo luận Thành viên:Tmct|thảo luận]]) 10:23, ngày 19 tháng 4 năm 2008 (UTC)
{{warning|Nếu không muốn thực tâm thảo luận hoặc không có gì đáng nói. Xin đừng viết gì vào mục này}}
Liệt kê các thảo luận trước đây ở wiki có thể có ích hoặc có liên quan đến mục thảo luận "''Diễn đàn''" này:
# [[Thảo luận : Nhận Xét Hoàng Minh Chính]]
# [[Thảo luận:Lê Chí Quang]]
# …
[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 03:47, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 
== chuẩn & tiêu chuẩn ==
172

lần sửa đổi