Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

;Ý kiến
#Những thành viên như Bánh Ướt vì mục đích chính trị thâm hiểm, thù hằn với chế độ, với cộng sản (chắc là sĩ quan NGỤY {{fact}}) mà cố giữ và cổ súy bài này, thậm chí còn cố công vào sửa (với lý do ủng hộ thành viên mới) (mà sao không sửa nhiều bài sơ khai khác đi?) và nêu nhiều tranh luận vô ích trong phần Thảo luận của bài. Tôi mà có tài khoản thì bỏ phiếu xóa. [[Đặc biệt:Contributions/203.113.130.217|203.113.130.217]] ([[Thảo luận Thành viên:203.113.130.217|thảo luận]]) 09:10, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)
# Một ý kiến rõ ràng và minh bạch. Tôi có quyền bỏ phiếu nhưng tôi sẽ không giúp bạn vì lý do này không đáng để bỏ phiếu xóa. Có nhiều bài "phản động" cần phải xóa hơn nữa đó. Việc bàn về động cơ người khác sẽ dẫn đến nhiều rắc rối khi đóng góp cho wiki và dẫn đến sự lặng lẽ ra đi. Việc cho phép và tạo điều kiện theo dõi các thành viên <u>"dị ứng với cộng sản" </u>nhằm làm cho wiki chỉ còn toàn là thành viên "có chọn lọc" là không đúng tinh thần của wiki.[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 09:24, ngày 21 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 
===[[Hoài Xuân]]===
172

lần sửa đổi