Khác biệt giữa các bản “Helios”

không có tóm lược sửa đổi
| Name = Helios
| God_of = '''Thần Mặt Trời'''
| Abode = [[Mặt Trời]]BhhnhNghjjkkkhhbjujk
,,l.,,kk,kk,
| Symbol = (biểu tượng)
| Consort = Vợ hoặc chồng
Người dùng vô danh