Khác biệt giữa các bản “Đa tạp đại số”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Đa tạp đại số Giả sử là một trường đóng đại số với đặc số...)
 
{{wikify}}
Đa tạp đại số
 
66

lần sửa đổi