Khác biệt giữa các bản “Đa tạp đại số”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tên bài viết đổi thành Đa tạp đại số: nội dung)
{{wikify}}
{{chính tả|các dấu chấm câu}}
{{unreferenced}}
Đa tạp đại số
Đa tạp đại số
 
Giả sử là một trường đóng đại số với đặc số 0. Có thể coi là trường số phức .
I. Đa tạp affine trên . Đặt n biến trên . Một tập con không rỗng được gọi là một iđêan nếu:
f + g I với mọi f, g I
59.677

lần sửa đổi