Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yukawa Hideki”

Năm 1935, ông cho xuất bản lý thuyết về hạt [[Meson]], trong đó giải thích về sự tương tác giữa các hạt [[proton]] và [[neutron]], đây là một phát hiện có tầm ảnh hưởng to lớn về hạt sơ cấp. Năm 1940, Yukawa trở thành giáo sư tại [[Đại học Kyoto]]. Năm 1940 ông dành [[Giải thưởng đế quốc học viện Nhật Bản]]. Năm 1943, ông nhận huân chương danh dự văn hóa của chính phủ Nhật. Năm 1949, ông trở thành giáo sư tại [[Đại học Columbia]], cùng năm đó thì ông dành được [[giải Nobel vật lý]] sau khám phá của [[Cecil Powell]] dựa trên những dự đoán về [[Pion]] của Yukawa năm 1947. Yukawa cũng là người dự đoán về [[sự bắt điện tử]].
 
Yakawa trở thành chủ tịch đầu tiên của [[Viện vật lý lý thuyết Yakawa]] năm 1953. Ông cũng từng nhận được bằng tiến sĩ , ''[[honoris causa]]'' của [[Đại học Paris]] và Yakawaông một thành viên danh dự của [[Xã hội Hoàng gia Edinburgh]], [[Học viện Khoa học Ấn Độ]], [[Học viện Triết học và Khoa học quốc tế]] và [[Pontificia Academia Scientiarum]].
 
Ông là người biên tập cuốn ''Progress of Theoretical Physics'' và cho xuất bản các bài báo ''Introduction to Quantum Mechanics'' (1946) và ''Introduction to the Theory of Elementary Particles'' (1948).
7.079

lần sửa đổi