Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sơ khai Họ Cải”

Trang mới: “{{asbox | image = Chou-fleur-violet-inflorescence.jpg | pix = 27 | subject = Họ Cải (Brassicaceae) | qualifier = | category = Sơ khai họ …”
(Trang mới: “{{asbox | image = Chou-fleur-violet-inflorescence.jpg | pix = 27 | subject = Họ Cải (Brassicaceae) | qualifier = | category = Sơ khai họ …”)
(Không có sự khác biệt)
47.069

lần sửa đổi