Khác biệt giữa các bản “Chùa Xá Lợi”

n
 
==Tham khảo==
* Lê Quang Ninh, Stéphane Dovert, Sài Gòn - – Ba thế kỷ phát triển và xây dựng, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
* [http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/chua/chuaxaloi.htm Buddhismtoday]
 
* [http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/tphcm/chua-xaloi.htm Saigonnet]
==Liên kết ngoài==
* [http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=109894&ChannelID=10 Tuổi Trẻ Online]
* [http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/chua/chuaxaloi.htm BuddhismtodayChùa Xá Lợi: Truyền Thống & Đặc Điểm Văn Hóa] tại Buddhismtoday
* Lê Quang Ninh, Stéphane Dovert, Sài Gòn - Ba thế kỷ phát triển và xây dựng, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2004.
* [http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/tphcm/chua-xaloi.htm SaigonnetSài Gòn Xưa và Nay: Cùa Xá Lợi] tại SaigonNet
* [http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=109894&ChannelID=10 Công nhận 9 di tích cấp thành phố] tại [[Tuổi Trẻ]] Online]
 
[[Thể loại:Chùa Việt Nam|Xá Lợi]]