Khác biệt giữa các bản “Viên Chiếu”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Nội dung)
 
n
|Sư đáp:
:Bất thận thủy bàn kình mãn khứ
:Nhất tao tha điệt hối hà chi.
|valign=top |
:Dịch thơ:
==Nguyên bản chữ Hán==
==Tác phẩm==
*''-Tán Viên Giác Kinh.''
*''-Thập Nhị Bồ-tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng.''
*''-Tham Đồ Hiển Quyết 1 quyển.''
*''-Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn.''
==Chú thích==
#{{note|tam-quan}}''Tức ba phép tu thiền định kê ra trong kinh Viên giác nhằm đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, đây là samatha (Phạn: samatha), tam ma bạt đề (samàpatti) và thiền na (dhyàna).