Khác biệt giữa các bản “Viên Chiếu”

n
n
|}
Sư có soạn “Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn”, vua [[Lý Nhân Tông]] đưa bản thảo cho sứ thần sang [[Trung Hoa]] dâng vua Triết Tông [[nhà Tống]]. Vua Triết Tông trao cho các vị Cao tọa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem. Xem xong, các ngài tâu vua Tống rằng:
 
-Xem xong, các ngài tâu vua Tống rằng: ''Đây là nhục thân Bồ-tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào.''
 
Vua Tống liền sắc sao lại một bản, bản chính trả lại cho vua ta. Sứ thần về kinh tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng Sư.
 
Vào một ngày tháng chín năm [[Canh ngọNgọ]], Quảng Hựu thứ sáu ([[1090]]), Sư không bệnh, gọi chúng đến dạy rằng: "''Trong thân ta đây, thịt xương gân cốt, tứ đại giả hợp, đều là vô thường, ví như ngôi nhà kia khi sụp đổ, cột kèo đều đổ. Cùng các con giã từ, hãy nghe bài kệ ta đây:''
 
{|valign=top
|}
 
Nói kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng viên tịch, thọ 92 tuổi đời, và 56 tuổi hạ.
 
==Nguyên bản chữ Hán==
==Tác phẩm==