Khác biệt giữa các bản “Phu Văn lâu”

 
== Miêu tả ==
[[Hình:Phu van lau.jpg‎|nhỏ|phải|300px|BếnNghênh thuyềnLương đình và bến Phu Văn Lâu]]
*Phu Văn Lâu là ngôi nhà hai tầng duyên dáng, quay mặt về hướng nam. Dưới thời vua [[Thiệu Trị]], triều đình cho dựng ở hai bên hai tấm bia đá khắc 4 chữ "khuynh cái hạ mã", nghĩa là ai đi qua đều phải cởi mũ và xuống đi bộ. Từ năm 1821, sau khi truyền lô, danh sách các khoa danh tiến sĩ được đem niêm yết tại đây. Vì tính cách long trọng như vậy nên hai bên lầu có hai bia đá "khuynh cái hạ mã" nhắc nhở tất cả mọi người đi ngang qua Phu Văn Lâu phải "nghiêng nón xuống ngựa".