Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

n
Tường hay Trường
n (Tường hay Trường)
Tôi thấy ai trong nhà Nguyễn cũng là Nguyễn Phúc mà? [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 06:47, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)
:Đúng vậy, nhưng do một số tài liệu (kể cả Việt sử toàn thư) viết tắt, bỏ qua chữ Phúc. [[Thành viên:Trần đình hiệp|NNTT]] 08:14, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)
 
== Tường hay Trường ==
 
Hình như câu 2 bài ''Đế hệ thi'' là Bảo Quý Định Long Tường mới đúng? [[User:Avia|Avia ]]<sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 10:02, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)