Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
== Tham khảo ==
*Evans, M. M. (2004). Battles of World War I. ''Select Editions''. ISBN 1-84193-226-4.
*[http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=11872]