Khác biệt giữa các bản “Lăng Thống”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Lăng thống tên chữ Lăng Công Tục. Ông cùng với cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách khi sách đi đáng Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng. Khi Tôn Quyên đi đáng ...)
 
{{wikify}}
Lăng thống tên chữ Lăng Công Tục. Ông cùng với cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách khi sách đi đáng Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng.
{{unreferenced}}
{{tiêu chuẩn}}
'''Lăng thốngThống''' tên chữ Lăng Công Tục. Ông cùng với cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách khi sách đi đáng Nghiêm Bạch Hổ và Vương Lãng.
Khi Tôn Quyên đi đáng Hoàng Tổ, cha ông bơi thuyền bị Cam Ninh bắn chết. Lúc này ông mới có 15 tuổi mà đã ra sức cướp được thay cha về. Sau đó, Cam Ninh hàng Tôn Quyền. Mang thù hằng trong lòng, ông luôn tìm cách giết Cam Ninh
Về sau, đánh nhau với Nhạc Tiến ở Hợp Phì, ông bị Tào hưu lén bắn tên trúng ngựa làm ông ngã xuống đất, Nhạc Tiến định vác giáo lại đâm thì Cam Ninh đã kịp bắn tên trúng ngay trán Nhạc tiến để cứu ông. Từ đó ông không còn thù hằn gì với Cam Ninh nữa
{{sơ khai}}
59.677

lần sửa đổi