Khác biệt giữa các bản “Cồn Hến”

với ý nghĩa cồn Hến là rồng xanh; cồn Dã Viên là hổ trắng, đôi hổ chầu hai bên tả hữu Hoàng thành.
 
==Xem thêm==
*[[Cồn Dã Viên]]
==Liên kết ngoài==
*[http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=253776&ChannelID=100 Cồn Hến, Huế của muôn năm cũ]