Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin quốc gia |
Tên chính = Cộng hòa Mozambique |
Tên bản địa 1 = República de Moçambique {{pt icon}} |
Tên thường = Mozambique |
Tên ngắn = Mozambique |