Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
Một tấn cũng bằng 10 [[tạ (đo lường)|tạ]], 100 [[yến (đo lường)|yến]] và bằng 1000 [[cân]].
 
Trước kia, giá trị của tạtấn trong [[hệ đo lường cổ của Việt Nam]] là 604,5 [[kilôgam|kg]].
 
Trong [[tiếng Việt]], tấn cũng có nhiều nghĩa ngữ pháp khác.
Người dùng vô danh