Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tải tập tin lên”

n
không có tóm lược sửa đổi
(+ bìa đĩa)
n
''Bạn cần bấm vào liên kết thích hợp để nói rõ'' '''Tác phẩm này lấy từ đâu? '''
 
* Nó hoàn toàn do [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-ownwork&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+t%E1%BB%B1+t%E1%BA%A1o%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%7E%7E%7E%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tôi tạo ra], sở hữu mọi quyền, và không dùng lại tác phẩm của bất kỳ ai khi tạo ra nó.
* Nó là [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-withpermission&wpUploadDescription={{Th%C3%B4ng+tin%0A|Mi%C3%AAu+t%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Ngu%E1%BB%93n++++++++++=+%0A|Ng%C3%A0y+++++++++++=+%0A|T%C3%A1c+gi%E1%BA%A3++++++++=+%0A|Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+kh%C3%A1c+=+%0A}}}} tác phẩm của người khác, và họ đã cho phép tôi dùng nó trên Wikipedia]
* Nó đã có ở một dự án Wikimedia khác và [{{fullurl:Special:Upload|uselang=vi-otherwiki}} tôi muốn dùng lại nó]