Khác biệt giữa các bản “Văn miếu (Huế)”

 
Văn Miếu Huế được xây dựng ngoài việc thờ Khổng Tử còn thờ Tứ Phối: Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử, cùng Thập Nhị Triết. Đông Vu và Tây Vu gồm 14 án, thờ các Tiên Hiền và Tiên Nho, những người có công trong việc phát triển [[đạo Nho]]. Đối với việc thờ phụng, triều Nguyễn cho lập bài vị bằng gỗ gọi là linh vị, mộc chủ, thần chủ để thờ và buộc tất cả các địa phương nơi nào thờ Khổng Tử bằng hình tượng đều phải thay thế bằng bài vị mộc chủ, còn các tượng thì phải lựa chọn nơi sạch sẽ chôn đi vì triều Nguyễn cho rằng thờ bằng hình tượng là thiếu trang trọng, thiếu lễ độ đối với người đã khuất, cho nên ngay cả bàn thờ các vua Nguyễn cũng không hề thờ bằng hình tượng.
==Xem thêm==
Trên 32 tấm bia đá tại Văn Thánh Huế, có ghi họ tên, tuổi tác và quê quán của 293 vị tiến sĩ, một số nhân vật đó là: [[Phan Thanh Giản]]; [[Phan Đình Phùng]]; [[Tống duy Tân]]; [[Nguyễn Xuân Ôn]]; [[Đinh Văn Chất]]; [[Phạm Văn Nghị]]; [[Dương Khuê]]; [[Nguyễn Thượng Hiền]]; [[Nguyễn Khuyến]]; [[Chu Mạnh Trinh]]; [[Đào Duy Phổ]]; [[Ngô Đức Kế]]; [[Huỳnh Thúc Kháng]]...
==Chú thích==
{{reflist}}
 
==Tham khảo==
* Kiến trúc cố đô Huế, Phan Thuận An, NXB Đà Nẵng 2007.
183

lần sửa đổi