Khác biệt giữa các bản “Hệ thống Westminster”

(→‎Liên kết ngoài: Thêm thể loại [VIP] using AWB)
Mặc dầu có những khác biệt nhỏ giữa các phân nhánh, nhìn chung hệ thống Westminster có những đặc điểm quan trọng sau:<ref>[http://www.ozpolitics.info/guide/inst/parl/ Oz Politics » Parliament<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
*Có một [[quốc chủ]] hay [[nguyên thủ quốc gia]] có quyền [[quyền hành pháp|hành pháp]] trên danh nghĩa hay lý thuyết, và có nhiều quyền bảo lưu khác, nhưng hằng ngày chỉ thực hiện chức năng của một vị thủ lĩnh quốc gia theo nghi thức. Nữ Hoàng [[Anh]], [[chủ tịch]] của các [[quốc gia]], hoặc thống sứ của các tiểu bang/tỉnh lỵ là những ví dụ điển hình.
 
*[[Người đứng đầu chính phủ]] (hay đứng đầu hành pháp) là [[thủ tướng]], hay bộ trưởng thứ nhất. Người này được vị đứng đầu nhà nước chính thức chỉ định. Trong thực tế, người đứng đầu nhà nước thường là vị chủ tịch của một chính đảng chiếm nhiều ghế nhất trong nghị viện.
Người dùng vô danh